Nhìn mấy tấm hình này thấy giống như Alice lạc vào chốn thần tiên vậy. Mình cũng muốn làm 1 bộ cho con mình y như thế! Thật đẹp. Nếu thật sự thương yêu con, giành 1 chút thời gian cho con không có gì là quá khó. Tận 10 đứa như cô Lisa này còn có thời gian cơ mà