Sunday, December 23, 2012

Về quê ngoại


Hôm nay dù mưa cũng về thăm quê ngoại. Thắp hương trên mộ bà ngoại, cậu, dì luôn tiện ghé thăm chùa Túy Vân và núi Linh Thái.


No comments:

Post a Comment