Monday, April 15, 2013

Vẻ đẹp trong con người lao động

Vẻ đẹp trong lao động, đặc biệt là từ những con người ở thôn quê luôn chứa nhiều cảm xúc, thân thuộc và gần gũi.
Trần Minh - VnExpress

Cho đến những nụ cười rạng rỡ quên đi những mệt nhọc hàng ngày...
Những nụ cười rạng rỡ quên đi những mệt nhọc hàng ngày.
Ông lái đò trên sông Thu Bồn - Hội An
Ông lái đò trên sông Thu Bồn - Hội An.
đến những chị nông dân mò cua bắt ốc trong ao hồ ở Bắc Ninh...
... đều hòa chung vào những khung cảnh thiên nhiên đầy màu sắc.
Chị nông dân mò cua bắt ốc trong ao hồ ở Bắc Ninh.
Hình ảnh một người phu vác nứa từ dưới sông lên trong một buổi chiều tà....
Hình ảnh một người phu vác nứa từ dưới sông lên trong một buổi chiều tà.
...đến người phụ nữ lao động trong lò gạch....
Người phụ nữ lao động trong lò gạch.
...hay anh giúp việc đang phơi miến ở một làng nghề.... đều vẽ nên những hình ảnh đẹp trong lao động
Anh giúp việc đang phơi miến ở một làng nghề.
Hình ảnh thân thuộc và gần gũi vẫn là bác nông dân sàng thóc trên đường làng...
Bác nông dân sàng thóc trên đường làng.
... hay bác thợ mộc khỏe mạnh đang cần cù dựng lại nhà.
Bác thợ mộc khỏe mạnh đang cần cù dựng lại nhà.
Đó là hình ảnh của người dân chài ở miền quê ven biển
Hình ảnh của người dân chài ở miền quê ven biển.  

No comments:

Post a Comment