Friday, March 15, 2013

Tây bắc mùa thu hoạch

Trên những cánh đồng trĩu lúa, những nụ cười hạnh phúc sau một vụ mùa bội thu...

Nguyễn Xuân Đàm - VnExpress

Những đồng lúa trải dài...
Những đồng lúa trải dài...
Những đứa trẻ nô đùa trên những cánh đồng...
Những đứa trẻ nô đùa trên những cánh đồng.
Bên cạnh đó có những người đi câu cá, bắt tôm...
Bên cạnh đó có những người đi câu cá, bắt tôm.
Dân làng ra đồng...
Dân làng ra đồng.
Những người ở nhà..
Những người ở nhà.
Thu hoạch...
Thu hoạch...
Đập lúa
Đập lúa.
Phơi lúa
Phơi lúa.
Trẻ em ở nhà chờ đợi bố mẹ về nhà trong niềm vui trẻ nhỏ
Trẻ em ở nhà chờ đợi bố mẹ về.

1 comment: