Monday, October 28, 2013

Những con tàu cổ giữa sa mạc - Một ví dụ minh chứng cho thủy lợi song hành thủy hại


Xem http://vtc.vn/394-457775/phong-su-kham-pha/slide-show/1/index.htm#IMG18

No comments:

Post a Comment