Thursday, November 15, 2012

Góp nhặt mùa Xuân

Hoa đào 

Hoa quỳnh xứ Úc


1 comment: