Sunday, November 18, 2012

Mùa Thu của tôi

Hình như ở nhiều nơi mùa Thu đang sắp tàn? Còn tôi cảm nhận Thu với chậu mai trước phòng. Hàng ngày tưới mai để thấy màu lá thay đổi dần. Ban đầu chỉ một vài lá chớm vàng, đến ngày càng nhiều hơn. Sự thay đổi thấy  rõ trên từng chiếc lá. Những cành mai đã hé nụ. Mong sao qua Đông những nụ hoa đừng khô đét vì giá lạnh. Cầu cho thời tiết thuận hòa để có những bông mai tươi thắm đón Xuân.

No comments:

Post a Comment